BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
DARMOWA DOSTAWA od 1000zł
SZYBKA REALIZACJA
do kasy suma: 0,00 zł

Gwarancja

Towary sprzedawane przez sklep RETIO.pl są nowe, oryginalne i posiadają gwarancję wysokiej jakości, a w przypadku wystąpienia wady produktu można złożyć reklamację za pośrednictwem sklepu.

Jak reklamować wadliwy produkt?

Pierwszym krokiem powinno być wysłanie do nas wiadomości. My w odpowiedzi prześlemy formularz do wypełnienia.

Towar należy starannie zapakować, musi być w należytym stanie higienicznym. Do przesyłki należy dodać dowód zakupu (może być czytelna kserokopia) oraz wydrukowany formularz reklamacyjny.

Reklamacje należy odsyłać na adres:

Scharmach Consulting Paweł Scharmach
ul. Rokocin 4D
83-200 Starogard Gdański z dopiskiem REKLAMACJA

Pamiętaj, że reklamowany produkt odsyłasz na swój koszt i ryzyko. Dlatego wybierz sprawdzony sposób na dostarczenie przesyłki np. firmę kurierską lub wyślij przesyłkę z potwierdzeniem nadania. W przypadku uzasadnionej reklamacji - towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny (pełnowartościowy), a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych) - zwrócimy Ci równowartość ceny produktu. Nie odbieramy żadnych przesyłek wysłanych na nasz koszt lub za pobraniem. Informacja dotycząca o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie państwu przekazana w terminie do 14 dni od momentu w którym przesyłka trafi do naszego sklepu. Wszystkie informacje o realizacji reklamacji na bieżąco przekazywane są do klienta.

 

Ogólne Warunki Gwarancji

 

Definicje

 

 1. „Sprzedawca” – PAWEŁ SCHARMACH, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Scharmach Consulting Paweł Scharmach, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5922107884, nr REGON 220444123, ul. Rokocin 4D, 83-200 Starogard Gdański.

 2. "Kupujący" oznacza konsumenta lub przedsiębiorcę - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 3. "Towar" – rzeczy ruchome, usługi, dobra materialne dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Kupującego lub zgodnie z pisemnym zamówieniem złożonym przez Kupującego, które zostało przyjęte przez Sprzedawcę. Definicja ta nie obejmuje towarów konsumpcyjnych, Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

 4. „Administrator sprzedaży” oznacza osobę bezpośrednio odpowiedzialną ze strony Sprzedawcy za przyjęcie i realizację zamówienia złożonego przez Kupującego.

 

Warunki

 

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Sprzedawca gwarantuje, iż dostarczone przez nią towary będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Szczegółowe zasady dotyczące okresu gwarancji poszczególnych produktów oferowanych przez Sprzedawcę zostały określone w ich opisach dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy: https://www.retio.pl oraz w katalogach produktów.
 2. Gwarancja na poszczególne systemy, które nie posiadają odpowiedniej informacji w wyznaczonych wyżej miejscach wynosi:
  1. Wydruki:
   dla produktów używanych na zewnątrz (np. flagi) - 3 miesiące,
   dla wydruków roll-upów - 6 miesięcy,
   dla wydruków tekstylnych używanych w pomieszczeniach oraz ścianek na tworzywach sztucznych używanych w pomieszczeniach – 1 rok.

  2. Systemy z rur aluminiowych (ścianki tekstylne): 5 lat.

  3. Systemy z profili aluminiowych (Vector, Linear): gwarancja dożywotnia.

  4. Kasety rollupów klasy ekonomicznej: 1 rok.

  5. Kasety rollupów klasy średniej: 5 lat.

  6. Kasety rollupów klasy premium: dożywotnia gwarancja.

  7. Oświetlenie LED (zewnętrzne, wewnętrzne, podświetlenia kasetonów): 1 rok.

  8. Oświetlenie LED (podświetlenia kasetonów): 2 lata.
  9. Oświetlenie halogenowe: 1 rok.

  10. Torby transportowe nie są objęte gwarancją.

 3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad, wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, uszkodzenia celowego, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, niestosowania się do instrukcji Sprzedawcy (ustnych lub pisemnych), przeróbek lub naprawy towaru wykonywanych przez osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy oraz za wady powstałe po przejściu ryzyka na Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o wadzie towaru za pomocą formularza reklamacyjnego lub drogą mailową na adres biuro@retio.pl z dokładnym opisem usterek nie później niż trzeciego dnia po dniu dostarczenia towaru lub nie później niż trzeciego dnia po dniu ujawnienia wady, gdy ta wyszła na jaw później. W przypadku uchybienia powyższym terminom, roszczenia gwarancyjne Kupującego związane z wadą wygasają.
 5. Reklamowany towar powinien zostać odesłany do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczony kartonem, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. Towar nieodpowiednio zabezpieczony oraz nieoznakowany nie zostanie przyjęty przez Sprzedawcę oraz zostanie odesłany na koszt Kupującego.
 6. Wadliwy towar przesyłany jest na koszt Kupującego, a w przypadku uznania reklamacji zostanie refundowany (przez korektę kosztu z faktury sprzedaży o kwotę poniesioną przez Kupującego popartą kopią faktury kosztowej Kupującego). Koszt odesłania reklamowanego towaru powinien być kosztem przesyłki standardowej, Sprzedawca nie pokrywa kosztów przesyłek ekspresowych w procedurach reklamacyjnych. W przypadku, jeśli reklamacja nie zostanie uznana, koszty transportu obciążają Kupującego.
 7. Sprzedawca dopuszcza możliwość rozpatrywania reklamacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej przesłanej drogą elektroniczną, bez konieczności odsyłania towaru. Decyzja o sposobie rozpatrzenia należy do administratora sprzedaży.
 8. W przypadku stwierdzenia wad towaru przez Kupującego, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procedury reklamacyjnej.
 9. W przypadku, gdy towar okaże się wadliwy, Sprzedawca według własnego wyboru - dostarczy Kupującemu w miejsce towaru wadliwego towar wolny od wad albo usunie wadę, chyba że w porozumieniu z Kupującym cena za wadliwy towar zostanie obniżona przez Sprzedawcę proporcjonalnie do istniejących i udokumentowanych wad towaru.
 10. Dostawa towaru wolnego od wad lub usunięcie wady nastąpią w możliwie jak najszybszym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia z zagranicy towaru wolnego od wad lub części zamiennych do naprawy. O terminie Sprzedawca powiadomi Kupującego niezwłocznie po ustaleniu charakteru wady. Maksymalny termin zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego nie może przekroczyć 30 dni roboczych.
 11. Dostawa towaru wolnego od wad realizowana jest na koszt Sprzedawcy do siedziby Kupującego przesyłką standardową. Wysyłka ekspresowa możliwa jest po opłaceniu różnicy w cenie pomiędzy przesyłką standardową a ekspresową przez Kupującego. Możliwa jest wysyłka na inny wskazany przez Kupującego adres pod warunkiem, że jej koszt nie przekroczy kosztu wysyłki do siedziby Kupującego.
 12. Do złożenia reklamacji wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu towaru.
 13. Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar w terminie określonym w dokumencie sprzedaży.
 14. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania m.in. z tytułu utraconego zysku wynikającego z realizacji procedury reklamacyjnej.

  24.05.2018r.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl